Krámli András

Nekrológ

Krámli András, 1943 - 2019

Krámli Andás 1943. április 14.-én született Szegeden. A Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett 1961-ben, majd a Szegedi Tudományegyetemen szerzett matematikus diplomát 1966-ban. Ezt követően a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében dolgozott. Kandidátusi fokozatát a Moszkvai Lomonoszov Egyetemen szerezte meg 1973-ban. Témavezetője Jakov Szinaj professzor a statisztikus fizika és ergodelmélet világszerte elismert vezető egyénisége. Krámli András 1991-ben lett a matematikai tudomány akadémiai doktora. Legfontosabb kutatási területe a statisztikus fizika és az ergodelmélet, melyben jelentős eredményeket ért el. Úttörő eredménye a 3, illetve 4 golyóból álló keménygolyórendszerek ergodikus és keverő tulajdonságának igazolása, mely Szász Domokossal és Simányi Nándorral közös. Szász Domokos, Fritz József és Major Péter akadémikusokkal, Krámli András a statisztikus fizika nemzetközi rangú magyar iskolájának megalapítója. Ugyanakkor Krámli professzor kutatási területe nemcsak az elméleti matematikára koncentrálódik, hanem a gyakorlati alkalmazásokban is jelentős eredményeket ért el. Foglalkozott számítógépes eljárások, orvosi és mezőgazdasági folyamatok valószínűségi modellezésével és statisztikai vizsgálatával is. Krámli András 47 tudományos dolgozat és egy egyetemi tankönyv szerzője, 5 tudományos monográfia szerkesztője.

Krámli András alapító tagja volt a Bolyai Intézet doktori programjának, és a Gazdaságtudományi Kar doktori iskolájának. Éveken át dolgozott fáradhatatlanul az Országos Akkreditációs Bizottság Matematikai Szakkollégiumának tagjaként.

A Bolyai Intézet nagy nyeresége volt, amikor 1990-ben Krámli András egyetemi pályára adta a fejét. Ekkortól itt tanított valószínűségszámítást és matematikai statisztikát, majd 1994-ben ide nevezték ki egyetemi tanárnak. 1998-tól 2014-es nyugdíjba vonulásáig a matematikus szakon ő tartotta a matematikai statisztika, sztochasztikus folyamatok, idősor analízis és kockázati folyamatok előadásokat és gyakorlatokat is. Számolatlan diplomamunkázója mellett, vezetésével ketten szereztek PhD fokozatot. Statisztikai következtetések elmélete című, Bolla Mariannával közösen írt egyetemi tankönyve 2005-ös megjelenését követően 2012-ben már második kiadását éli. Osztálytermi tanári munkájánál hovatovább fontosabb, hogy Krámli professzor egyetemre kerülésével megtalálta természetes életközegét: szinte együtt élt a matematikus hallgatókkal és az intézet összes doktoranduszával, mindenkit a helyzetnek megfelelően buzdítva, vigasztalva, bármely tárgyból korrepetálva és órán kívül is állandóan matematikára tanítva. Krámli András nyugdíjba vonulásával sem szakadt el az egyetemtől, hiszen minden félévben tartott kurzust mesterszakos hallgatóknak. Örökös segítőkészsége, önzetlensége és áldozatvállalása, szerteágazó műveltsége, valamint közvetlen és rendkívül szerény kedves személyisége miatt hallgatóink közszeretetének örvendett.

Emlékét megőrizzük.

Krámli Andrást 2019. március 11-én, hétfőn 12 órakor kísérjük utolsó útjára a budapesti Fiumei úti temetőben.
Bánhegyi Eliza megemlékezése Krámli Andrásról ebben a pdf fájlban található.