Sztochasztika Tanszék

A tanszék tagjai:

Tanszékvezető: Dr. Pap Gyula, egyetemi tanár

Dr. Hegedûs Jenõ, egyetemi docens
Dr. Kevei Péter, tudományos fõmunkatárs
Dr. Krámli András György, ny. c. egyetemi tanár
Dr. Major Péter, ny. c. egyetemi tanár
Dr. Nagy-György Judit , egyetemi adjunktus
Dr. Szûcs Gábor, egyetemi adjunktus
Dr. Viharos László, egyetemi docens
Virág Katalin, tudományos segédmunkatárs