Sztochasztika Tanszék

A tanszék tagjai:

Tanszékvezető: Dr. Kevei Péter, egyetemi docens

Benke János Marcell, egyetemi adjunktus
Dr. Hegedûs Jenõ, egyetemi docens
Dr. Major Péter, ny. c. egyetemi tanár
Dr. Nagy-György Judit , egyetemi docens
Dr. Pap Gyula, egyetemi tanár
Dr. Szûcs Gábor, egyetemi adjunktus
Dr. Viharos László, egyetemi docens