Sztochasztika Tanszék

A tanszék tagjai:

Tanszékvezető: Dr. Kevei Péter, egyetemi docens

Benke János Marcell, egyetemi adjunktus
Dr. Hegedûs Jenõ, ny. c. egyetemi docens
Dr. Major Péter, ny. c. egyetemi tanár
Dr. Nagy-György Judit, egyetemi docens
Dr. Szûcs Gábor, egyetemi adjunktus
Dr. Viharos László György, egyetemi docens