Department of Stochastics

Department members:

Head of department: Dr. Péter Kevei, Associate Professor

János Marcell Benke, Assistant Professor
Dr. Jenõ Hegedûs, Retired Honorary Associate Professor
Dr. Péter Major, Retired Honorary Professor
Dr. Judit Nagy-György, Associate Professor
Dr. Gábor Szûcs, Assistant Professor
Dr. László György Viharos, Associate Professor