Error
  • unable to open image `/mnt/raid/var/www/www.math/tagok/mathweb/cache/preview/a0977938f1e7535cc0332645c63f70ae.jpg': Permission denied @ error/blob.c/OpenBlob/2712

Pályázat középiskolásoknak 2013

unable to open image `/mnt/raid/var/www/www.math/tagok/mathweb/cache/preview/a0977938f1e7535cc0332645c63f70ae.jpg': Permission denied @ error/blob.c/OpenBlob/2712

PÁLYÁZAT MATEMATIKÁBÓL, KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

A beérkezett pályamunkák szerzői: Szvoreny T., Császár Zs., Teremi K., Tóth K., Egyed D.H., Varga V., Fülöp I., Kis K., Ficzere Sz., Bíró A. és Dandei Sz., Csigi M., Maga B. és Török M., Szénási E., Farkas V., Pákai R. és Ruff T., Makk L. és Somogyvári K., Perei K. A., Williams K., Nagy B.K.

A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete pályázatot hirdet középiskolás diákok számára.


A pályázat témája:

KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMÁK, ÉRDEKESSÉGEK

Ami biztosan ide tartozik: régi korok matematikája, hétköznapok matematikája, a matematika és a természettudományok kapcsolata, gyakorlati alkalmazások, hogyan lehet egy ismert feladatot folytatni, újszerű és érdekes feladatok vagy trükkös megoldások, stb. Pályázni egyénileg lehet, vagy maximum 3 fős csapattal. A pályamunkákat a Bolyai Intézet oktatóiból álló zsűri fogja elbírálni.

Díjak (csapat esetén a jutalom megoszlik a tagok közt):

  • I. díj: 20 ezer Ft értékű könyvutalvány,
  • II. díj: 15 ezer Ft értékű könyvutalvány,
  • III. díj: 10 ezer Ft értékű könyvutalvány,
  • Dicséret: Polygon könyv


A díjazottak és a dicséretben részesültek oklevélben is részesülnek, amelyen a helyezésüket is feltüntetjük. A pályázó(k) által megnevezett felkészítő tanár(ok) a díjazottakkal azonos jutalomban és szintén oklevélben  részesülnek. Minden pályamunkáról  szöveges szakmai értékelést készítünk a pályázóknak. A legjobb dolgozatokat a Polygon c. folyóirat szerkesztőbizottsága is megvizsgálja közölhetőség szempontjából.

A beadott dolgozatok maximális terjedelme 10 oldal lehet (ábrákkal, képekkel, táblázatokkal, grafikonokkal együtt).

Beküldési határidő: 2013. szeptember 10. A pályamunkákat a következő címre kérjük beküldeni: Katonáné dr. Horváth Eszter egyetemi adjunktus, SZTE Bolyai Intézet, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. A borítékra kérjük ráírni: Pályázat matematikából, középiskolásoknak. A dolgozatokhoz az alábbi adatok mellékelését kérjük:

  1. a pályázó(k) neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe,
  2. a pályázó(k) iskolájának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,
  3. a felkészítő tanár(ok) neve.

A Bolyai Intézet oktatóiból álló zsűri saját szempontjai alapján fog dönteni

– a mellékelt útmutató figyelembevételével, szakértő lektorok bevonásával.

A pályázaton való részvétellel a pályázók a zsűri döntését elfogadják.

A beküldött pályamunkák nem nyilvánosak, azokat eredményhirdetés

után nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

 

Kérjük, olvassák el figyelmesen a következő útmutatót, és tekintsék meg a pályázat honlapját is: http://www.math.u-szeged.hu/~horvath/palyazat.htm

 


 

Útmutató a középiskolás pályázat megírásához


1. A dolgozat egy "érdeklődő középiskolás" számára legyen érdekes és érthető. Tehát szerepelhetnek a középiskolában nem tanult eredmények, fogalmak, de azokat be kell mutatni, el kell magyarázni. NEM SZÜKSÉGES a középiskolás anyagon, versenyek/KöMaL szintjén lényegesen túlmutató ismeretek, eredmények, apparátus használata.

2. Nem várjuk el "új dolgok felfedezését", de szeretnénk, hogy a dolgozat a szerző önálló munkáját is tartalmazza. Ez lehet részfeladatok önálló megoldása, az anyag egyéni, újszerű felépítésben való bemutatása, nem közismert források ismertetése is.

3. Elvárjuk, hogy a dolgozat legyen szabatosan megfogalmazott, legyen gondolatilag kerek egész, világos logikájú, nyelvileg helyes.

4. A dolgozat nem csak "tiszta" matematikáról szólhat, de elvárjuk, hogy legyen lényeges matematikai része (is).

5. A felhasznált forrásokat kérjük pontosan megadni a dolgozat végén (szerző, cím, kiadó, kiadás helye, éve, folyóiratnál folyóiratcím, évszám, kötetszám, a hivatkozott cikk oldalszáma, internetes forrásnál pontos URL (webcím)). Ugyanez érvényes a (nem saját készítésű) ábrák, táblázatok forrásaira is. Törekedni kell arra, hogy csak szakértők által ellenőrzött forrásokat használjunk. Az internetes forrásoknak csak töredéke ilyen.

7. Szigorú formai követelményeket nem szabunk. A dolgozat legyen a lehetőségekhez mérten szép, igényes kiállítású. Akik nem számítógéppel dolgoznak, törekedjenek az olvasható, szép munkára. (Pl. az ábrákat lehet kézzel rajzolni, de ekkor körző, vonalzó használata ajánlott.) A dolgozatokat egy példányban kell benyújtani, köttetni nem szükséges.
http://www.math.u-szeged.hu/~horvath/palyazat.htm

 


A zsűri 2010-es döntése itt elérhető.

Képek a 2010-es díjkiosztóról:

{gallery}kozepiskolasdijkioszto2010{/gallery}

Képek a 2011-es dijkiosztóról:

{gallery}kozepiskolasdijkioszto2011{/gallery}