Numerikus matematika ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

Tematika:
Mátrixok ortogonális triangularizációja. Mátrixok ortogonális transzformációja felsõ Hessenberg alakra. A QR- és az RTR-algoritmus. Mátrixok általánosított inverze, annak kiszámolása ortogonális triangularizációval és Frobenius-felbontással. Lineáris egyenletrendszerek az általánosított inverz alkalmazásával. Nemlineáris egyenletrendszerek a többváltozós Newton-Raphson módszerrel. A Bairstow módszer konjugált komplex gyökpárok kereseésére. Függvények minimalizásása lejtõ módszerekkel. Vonalmenti minimumkeresés. Lineáris egyenletrendszerek megoldása gradiens és konjugált gradiens módszerrel. Függvények közelítése köbös spline-okkal. Periodikus függvények négyzetes közelítése. A gyors Fourier transzformáció. Programcsomagok használata.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN251E Kredit: 5 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML251E Kredit: 5 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN251G Kredit: 0 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML251G Kredit: 0 Óraszám: 8 félévente