Tanszék
Dr. Barczy Mátyás

Kezdőoldal

Életrajz

Kutatási területek

Publikációk

Oktatási
segédanyagok


Fogadóórák

Linkek

Képek


KUTATÁSI TERÜLETEK:
  • Lokálisan kompakt topológikus csoportokon, Lie-csoportokon értelmezett valószínűségi mértékek analitikus és algebrai tulajdonságainak vizsgálata. Ilyen struktúrákon értelmezett valószínűségi mértékekből álló háromszög-rendszerekre vonatkozó (centrális) határeloszlás-tételek felállítása.


  • Markov-folyamatokra vonatkozó hidak konstrukciója, vizsgálata. Speciálisan Wiener-hidak, Bessel-hidak, Ornstein-Uhlenbeck-hidak tanulmányozása. Markov-folyamatok radiális része.


  • Inhomogén diffúziós folyamatok: paraméterbecslés, Laplace-transzformáltak explicit alakja, különböző paraméterértékekhez tartozó folyamatok által generált valószínűségi mértékek ekvivalenciája és szingularitása.


  • Egész értékű idősorok elmélete: INAR modellek.


  • Elágazó folyamatok, affin folyamatok: ergodicitás és paraméterbecslés.