Differenciálegyenletek és numerikus megoldásuk



Ajánlott irodalom (a lista folyamatosan bővül):


Néhány MATLAB hivatkozás:



Házi feladatok (CooSpace-re föltöltve egy pdf -fájlban vagy papíron, NEM e-mailben)