BÓLYAI FARKAS
Bólyai Farkas, a nagy magyar matematikus, tanár 1775.február 9.-én született az erdélyi Bolya nevű kisfalucskában. A nagyenyedi és a kolozsvári református kollégiumban végezte a gimnáziumot, majd erdélyi tanulmányait Bécsben,Jénában folytatta,majd 3 éven keresztül a híres göttingeni universitas diákja.Itt ismerkedik meg, majd kerül jó barátságba Carl Friedrich Gauss-szal; akivel élete végéig levelezett is. Kíváló matematikai érzéke mellett nagy nyelvtudásával is kitünt: a magyaron kívűl latinul, németül, franciául, olaszul, angolul, héberül, románul is tudott. A göttingeni universitas elvégzése után hazatért Erdélybe, ahol a marosvásárhelyi református kollégiumban matematikát, fizikát és kémiát tanított. 1832-ben a Magyar Tudós Társaság levelező tagjául választotta.1832-1833-ban adta ki TENTAMEN címen, latin nyelvű, összefoglaló jellegű matematikai munkáját. Ezt tankönyvnek szánta, de beleírta számos eredeti felfedezését, megoldását is. A könyv egyik függeléke fia, Bólyai János APPENDIX néven közismerté vált tértana. 1856.november 20.-án halt meg Marosvásárhelyen.