https://web10.etr.u-szeged.hu/etr/res/images/etr/ETRBase_space.gif

Bevezetés a számelméletbe előadás és gyakorlat, 2013.

E honlap folyamatosan fejlődik.

 

Pontszámok:

1

BAOPAAT.SZE

nem vizsgázhat idén

2

BEBVAFT.SZE

15 nem vizsgázhat idén

3

BERVAAT.SZE

3 nem vizsgázhat idén

4

BOPNABT.SZE

26 vizsgázhat

5

BOHVAAT.SZE

15+22 =37 vizsgázhat

6

CSIEAU.J.SZE

nem vizsgázhat idén

7

ECJSAAT.SZE

5 nem vizsgázhat idén

8

HAERAAT.SZE

14+ 7=21 nem vizsgázhat idén

9

JARJAAT.SZE

6+ 26 =32 vizsgázhat

10

JUTTAAA.SZE

17 nem vizsgázhat idén

11

LAGVAAT.SZE

3 nem vizsgázhat idén

12

LEAVAAT.SZE

11 nem vizsgázhat idén

13

MAKTADT.SZE

20+ 34 =54 vizsgázhat

14

MIZVAAT.SZE

19+27 = 46 vizsgázhat

15

PULVABT.SZE

9+15 = 24 vizsgázhat

16

RUAUAAT.SZE

nem vizsgázhat idén

17

FEDEAD.J.SZE

26 vizsgázhat

18

SZTVACT.SZE

20+19 =39 vizsgázhat

19

TIZVABT.SZE

20+ 10 = 30 vizsgázhat

20

TUEVAAT.SZE

16 nem vizsgázhat idén

21

UJZOAAH.SZE

31 vizsgázhat

 

 

Tematika:

Részbenrendezések, ekvivalenciák és osztályozások. Oszthatóság, maradékos osztás, legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös, euklideszi algoritmus, lineáris diofantoszi egyenletek. Felbonthatatlan számok, prímszámok, a számelmélet alaptétele. Modulo m kongruenciareláció, maradékosztályok, lineáris kongruenciák és kongruenciarendszerek, kínai maradéktétel. Teljes és redukált maradékrendszerek, Wilson tétele, Euler–Fermat-tétel. Számelméleti függvények, nevezetes példák, gyengén multiplikatív függvények. Tökéletes számok és Mersenne-prímek. Számelméleti függvények konvolúciója, összegzési és megfordítási függvény, Möbius-féle inverziós formula. Rend, primitív gyök, index, hatványmaradékok. Négyzetes maradékok, Legendre-szimbólum, kvadratikus reciprocitás. Négyzetszámok összegére való felbontás (Fermat és Lagrange tétele), pitagoraszi számhármasok, nagy Fermat-tétel, Waring-problémakör. Elemi tételek a prímszámok eloszlásáról, a prímek reciprokaiból alkotott sor divergenciája, prímszámtétel, nevezetes megoldatlan problémák.

Ajánlott irodalom:

Csak az a hallgató vizsgázhat, aki szerzett legalább 24 pontot a gyakorlaton, ez a vizsga előfeltétele. A pontszerzés az utolsó alkalommal, a dolgozaton lehetséges (illetve ezt megelőzően az órán ismertetett módon röpdolgozattal ebből előzetesen max. 20 pontot el lehet érni. ) Maximális pontszám: 60 pont. A dolgozat (ZH) időpontja: December 6, 12 óra.

A dolgozat pótlása/javítása (csak 24 pont alattiaknak!!): december 10 kedd 10 óra, M8 terem

Vizsga: beugró teszt + egy A és egy B tétel kihúzása, ezekből önálló szóbeli felelet.

Tesztminta

Megoldás a tesztmintához

Tételsor