https://web10.etr.u-szeged.hu/etr/res/images/etr/ETRBase_space.gif

Bevezetés a számelméletbe előadás és gyakorlat, 2012.

E honlap folyamatosan fejlődik.

Tematika:

Részbenrendezések, ekvivalenciák és osztályozások. Oszthatóság, maradékos osztás, legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös, euklideszi algoritmus, lineáris diofantoszi egyenletek. Felbonthatatlan számok, prímszámok, a számelmélet alaptétele. Modulo m kongruenciareláció, maradékosztályok, lineáris kongruenciák és kongruenciarendszerek, kínai maradéktétel. Teljes és redukált maradékrendszerek, Wilson tétele, Euler–Fermat-tétel. Számelméleti függvények, nevezetes példák, gyengén multiplikatív függvények. Tökéletes számok és Mersenne-prímek. Számelméleti függvények konvolúciója, összegzési és megfordítási függvény, Möbius-féle inverziós formula. Rend, primitív gyök, index, hatványmaradékok. Négyzetes maradékok, Legendre-szimbólum, kvadratikus reciprocitás. Négyzetszámok összegére való felbontás (Fermat és Lagrange tétele), pitagoraszi számhármasok, nagy Fermat-tétel, Waring-problémakör. Elemi tételek a prímszámok eloszlásáról, a prímek reciprokaiból alkotott sor divergenciája, prímszámtétel, nevezetes megoldatlan problémák.

Ajánlott irodalom:

Csak az a hallgató vizsgázhat, aki szerzett legalább 24 pontot a gyakorlaton, ez a vizsga előfeltétele. A pontszerzés az utolsó két órán, a dolgozaton lehetséges (illetve ezt megelőzően az órán ismertetett módon röpdolgozattal ebből előzetesen max. 20 pontot el lehet érni. ) Maximális pontszám: 60 pont. A dolgozat (ZH) időpontja tehát az órarend alapján: november 23, délelőtt 10 óra.

1

BAGEBC.J.SZE

55

2

BABOACT.SZE

39

3

BAOPAAT.SZE

7

4

BELUABT.SZE

28

5

BETRAAT.SZE

43

6

CSIEAU.J.SZE

--

7

FAZUAAT.SZE

 0

8

GAGJACT.SZE

--

9

GRFTAAB.SZE

--

10

IZVUAAT.SZE

38

11

JALTAAT.SZE

--

12

KEGUAAT.SZE

13

13

KEAUADT.SZE

34

14

KOZUAAT.SZE

51

15

MIMRAAF.SZE

20

16

NEKJAAT.SZE

25

17

PEARAAT.SZE

18

RUAUAAT.SZE

24 

19

SEAUAAT.SZE

35

20

SIKQAAT.SZE

11

21

SZLIABF.SZE

0

22

FEDEAD.J.SZE

25

23

SZSQAAT.SZE

46

A dolgozat pótlása/javítása (csak 24 pont alattiaknak!!): december 13 csütörtök 17 óra, Kerékjártó terem

Vizsga: beugró teszt + egy A és egy B tétel kihúzása, ezekből önálló szóbeli felelet.

Tesztminta

Megoldás a tesztmintához

Tételsor