Az SZTE Bolyai Intézetének Tanácsa

az Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged) folyóirat szerkesztőbizottságának javaslatára a Szőkefalvi-Nagy Béla Érmet 2022-ben

Dr. Páles Zsolt

professzornak (Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet) ítélte oda.

 

A Szőkefalvi-Nagy Erzsébet által alapított díjat minden évben olyan kiváló matematikus kaphatja meg, aki az Acta Scientiarum Mathematicarum folyóiratban magas szintű publikációs tevékenységet folytat.

 

Páles Zsolt kutatási tevékenysége a matematikai analízis és az operációkutatás területére esik. A függvényegyenletek és egyenlőtlenségek nemzetközi szinten vezető kutatója. Fontos és nagy hatású eredményeket ért el a következő területeken: középértékek elmélete; általánosított konvexitás; függvényegyenletek regularitáselmélete; nem sima analízis, optimalizálás és optimális irányítás.

 

Többek között megoldotta számos középértékosztály összehasonlítási, homogenitási és jellemzési problémáját általánosítva ezzel Kolmogorov, Nagumo és de Finetti korábbi kapcsolódó eredményeit. A lineáris kétváltozós függvényegyenletekre vonatkozóan egy olyan általános eljárást vezetett be, amely az ismeretlen függvényekre közönséges differenciálegyenletet eredményez. A valós analízis bizonyos mély eszközeire támaszkodva alapvetően új módszert dolgozott ki a függvényiterációt, függvényösszetételeket is tartalmazó függvényegyenletek ismeretlen függvényei regularitásának bizonyítására. Kiterjesztette a lokálisan Lipschitz-függvények Clarke-féle általánosított deriváltjának fogalmát és kalkulusát a véges dimenziós esetről általános Banach-terek esetére. Jellemezte azon valós függvényeket, amelyek konvex függvények korlátos és Lipschitz-függvényekkel való perturbációi. Fontos eredményeket ért el a konvexitás stabilitásával kapcsolatban, amelyekhez új Korovkin-típusú tételeket bizonyított.

 

A MathSciNet szerint 250 tudományos munka szerzője, melyekre mintegy 2100 idézet született közel 700 szerzőtől. Páles Zsolt 13 fontos közleményt publikált a szegedi Acta-ban, amelyek az első bekezdésben említett valamennyi területet lefedik.

 

Az ünnepélyes éremátadásra 2023. február 24.-én (pénteken) 10:00 órakor a Bolyai Intézet Bolyai termében kerül sor.

 

Ez alkalomból Páles Zsolt professzor

 

Elválasztási tételek kommutatív félcsoportokban és a kvázieltérés közepek jellemzése

 

címmel tart előadást.