A 2020-as Szőkefalvi-Nagy Béla Érem díjátadója

Az SZTE Bolyai Intézetének Tanácsa
az Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged) folyóirat szerkesztőbizottságának javaslatára
a Szőkefalvi-Nagy Béla Érmet 2020-ban

Szafraniec

Franciszek Hugon Szafraniec
emeritus professzornak (Jagelló Egyetem, Krakkó, Lengyelország) ítélte oda.

A Szőkefalvi-Nagy Erzsébet által alapított díjat minden évben olyan kiváló matematikus kaphatja meg, aki az Acta Scientiarum Mathematicarum folyóiratban magas szintű publikációs tevékenységet folytatott. Franciszek Hugon Szafraniec a funkcionálanalízis és operátorelmélet területén ért el kiemelkedő eredményeket, az Acta Scientiarum Mathematicarum folyóiratban négy nagy hatású cikket publikált.

Szafraniec professzor matematikai munkássága témáit tekintve széles körű. PhD fokozatát 1968-ban szerezte a Jagelló Egyetemen a nemlineáris analízis területén. Érdeklődése ezután az operátorelmélet irányába fordult, az akkoriban egyik legaktuálisabb terület, a dilatációelmélet felé. Szőkefalvi-Nagy Béla híres Appendix-e (1955) alapvető hatást gyakorolt kutatásaira, és azokat máig inspirálja. Szafraniec professzor tudományos tevékenységére jellemző, hogy látszólag egymástól távol álló témák között talál összefüggéseket. Szőkefalvi-Nagy Béla általános dilatációs tétele számos olyan eredményének kiindulópontjáva, melyek túlmutatnak az operátorelméleten. Azon észrevétele, hogy a dilatációs tétel bizonyításában a reprodukáló magú Hilbert-terek (RKHS), mint eszköz már benne rejlettek, érdeklődését ezen elmélet iránt tovább fokozta, és annak kiemelkedő jelentőségű alkalmazásaihoz vezette komplex függvénytani, harmonikus analízisbeli és kvantumelmélethez kapcsolódó témákban. Szafraniec professzor négy cikket publikált az Acta Scientiarum Mathematicarum-ban, közülük kettő a dilatációelmélethez kapcsolódik, az egyik pedig több mint 60 idézetet kapott.

Az ünnepélyes díjátadásra 2021. november 12-én (pénteken) 10:00-kor kerül sor a Bolyai Intézet Bolyai termében. Ez alkalomból Franciszek Hugon Szafraniec

Inspirations as a driving force. The appendix.

címmel tart előadást.

A rendezvényt online is közvetítjük az alábbi Zoom linken:

https://zoom.us/j/99199345050?pwd=V2w5ampmVXJrcDB0Z1R1SUVQSXJBdz09

A személyes részvételhez védettségi igazolvány szükséges!