Részidős matematikatanár mesterképzés

A program keretei között kettő szak indul három különböző képzéssel: alapszakot követő matematikatanár mesterképzés, nem tanári mesterszakot követő matematikatanár mesterképzés, és szaktanári mesterképzés.

Matematikatanár mesterképzés szak

A képzés időtartama: 2 félév.

Megszerezhető szakképzettség: okleveles matematikatanár.

A képzés célja: a köznevelés 5.-12. évfolyamain a matematika tárgy tanítására és a kapcsolatos pedagógiai feladatok ellátására képes tanárok képzése.

A felvétel feltételei: Alapszakot követő mesterképzés esetén matematika alapszintű (BSc) végzettség. Nem tanári mesterszakot követő mesterképzés esetén matematikus vagy alkalmazott matematikus mesterszintű (MSc) végzettség, illetve az ezeknek megfelelő korábbi egyetemi végzettség.

Szaktanári mesterképzés

A képzés időtartama: 2 félév.

Megszerezhető szakképzettség: okleveles matematika szaktanár.

A képzés célja: a köznevelés 11.-12. évfolyamain a matematika tárgyat fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok képzése.

A felvétel feltételei: okleveles matematikatanár, okleveles matematikatanár (általános iskolai) vagy főiskolai szintű matematika szakos tanár végzettség; továbbá Pedagógus I. vagy ennél magasabb fokozatra szóló besorolás.

További információ