Szakdolgozat és diplomamunka információ

Az alap- és mesterképzésben, továbbá az osztatlan tanárszakon a diploma megszerzésének elengedhetetlen feltétele a szakdolgozat/diplomamunka időre történő leadása és sikeres megvédése. Az osztatlan tanárszakokon csak az egyik, a hallgató által kiválasztott szakon kell szakdolgozatot írni. A dolgozat elkészítésére két félév áll rendelkezésre, ez jellemzően a képzés legvégén szokott megtörténni. A hallgatóknak a Neptunban fel kell venniük a szakdolgozathoz illetve diplomamunkához kapcsolódó kurzusokat, ezek elnevezése szakonként eltérő.

  • Matematika alapszak és osztatlan tanárszak: Szakdolgozat előkészítése; Szakdolgozat.
  • Alkalmazott matematikus és matematikus mesterszak: Diplomamunka konzultáció; Diplomamunka.


Hogyan történik mindez a gyakorlatban?

A hallgatónak az utolsó előtti félév elején szakdolgozat/diplomamunka témát és témavezetőt kell választania. A témavezetőnek az a feladata, hogy vezesse a hallgatót a dolgozat elkészítése során, majd a leadás után el is bírálja az elkészült munkát. Az egyes oktatók a hozzájuk közel álló témakörökből szoktak témavezetést vállalni, a Bolyai Intézet által felkínált szakdolgozat témák listája megtalálható ezen tájékoztató végén.

A szakdolgozat/diplomamunka témákra történő jelentkezés nem egy központi felületen történik, hanem a hallgatónak egyénileg kell megállapodnia a kiválasztott témavezetővel. Sajnos az is előfordulhat, hogy a kiszemelt oktató egyéb elfoglaltságai miatt nem tudja vállalni a témavezetést. Ha az oktató elvállalja a témavezetést, akkor a neve alatt megjelenik a szakdolgozathoz illetve diplomamunkához kapcsolódó kurzus a Neptunban, és ezt a hallgatónak fel kell vennie.

Időnként előfordul, hogy a hallgató olyan témavezetőt szeretne felkérni a dolgozat elkészítéséhez, aki nem a Bolyai Intézet kötelékéhez tartozik. Erre van lehetőség, de ebben az esetben szükség van egy belső konzulensre is, aki ellenőrzi, hogy az elkészült dolgozat teljesíti-e az elvárt tartalmi és formai követelményeket. Minderről a belső konzulenssel még a dolgozat elkészítése előtt kell megállapodni, és a kapcsolatos kurzusok is a belső konzulens neve alatt lesznek meghirdetve a Neptunban.

A szakdolgozat/diplomamunka leadása után a hallgató két érdemjegyet kap az elkészült munkájára, és ezek beleszámítanak a diploma minősítésébe. Egyrészt a témavezető értékeli magát az elkészült dolgozatot; másrészt a hallgatónak élő szóban meg is kell védenie a dolgozatot egy szakmai bizottság előtt, melyre szintén kap egy érdemjegyet.

A hallgató csak akkor záróvizsgázhat, ha már sikeresen megvédte az általa elkészített szakdolgozatot illetve diplomamunkát.

További információ