Kreditátviteli szabályok

A kreditrendszeres képzésben a hallgatóknak van arra lehetőségük, hogy egy korábbi képzésük során sikeresen teljesített tárgyakkal kiváltsák az új képzésük egyes tárgyait. Ennek feltétele, hogy az elvégzett tárgyak tematika, óraszám és kreditszám szempontjából elegendő mértékben fedjék a kiváltandó tárgyat.

A kreditátviteli kérelmekre vonatkozó szabályok a Bolyai Intézet által tartott kötelező és kötelezően választható tárgyak kreditelismeréssel történő kiváltása esetén

A kreditátviteli kérelmeket a MODULO rendszeren keresztül kell benyújtani a TTIK általános szabályainak megfelelően. A szabályzat értelmében mind a teljesítés igazolása, mind az esetleg szükséges tematika hitelesített dokumentum kell hogy legyen, nem lehet puszta link vagy képernyőkép. A kérelmező a kreditátvitellel kiváltandó tárgy előfeltételeinek teljesítéséről is csatoljon igazolást, vagy jelezze, ha azokra is kreditátvitelt kér.

A Bolyai Intézet szabadon választott tárgyak alapján kötelező tárgyra nem engedélyez kreditátvitelt, ugyanis a szabadon választott tárgyak esetében a tárgyalás mélysége és a számonkérés is eltér a kötelező tárgyakétól. Ez a megszorítás nem vonatkozik a kötelezően választott formában teljesített tárgyak alapján kért kreditátvitelre.

Az előírásoknak nem megfelelő kérelmeket a Kreditátviteli Bizottság érdemi tanulmányozás nélkül visszautasítja.

A kreditátviteli kérelmek elbírálásának szempontjai:

  • a teljesített és a kiváltandó tárgy tananyaga (tematikája);
  • a teljesített és a kiváltandó tárgy óra- és kreditszámai;
  • az elmélet és gyakorlat aránya a teljesített és a kiváltandó tárgy esetében;
  • a teljesített tárgyat egyetemi vagy főiskolai végzettséget nyújtó szak keretében végezte.


Hitelesített tárgytematika igénylése a Bolyai Intézet által oktatott tárgyakról

Amennyiben a hallgató egy korábbi képzése során sikeresen teljesített egy Bolyai Intézet által oktatott tárgyat, és ezt szeretné egy másik oktatási intézményben kreditátvitellel elismertetni, akkor az Intézet hitelesített tárgytematikát állít ki az elvégzett tárgyról a hallgató számára. A hallgató Biténé Tillinkó Ágnesnél e-mailben kérheti a tematika kiállítását. A kérelemben pontosan meg kell adni az elvégzett tárgy címét és kódját, továbbá azt is, hogy a hallgató mikor és milyen szakon teljesítette a tárgyat.