Analízis Tanszék

A körülöttünk levő világban történő változásokat, a különböző mennyiségek közti összefüggéseket függvényekkel lehet leírni. Az analízis a matematikának a függvényekkel foglalkozó ága, különös tekintettel azok differenciálására és integrálására. Központi fogalma a határérték, melynek első alkalmazásai az ókorra (Archimedes és Eudoxos vizsgálataira) nyúlnak vissza, de melynek pontos megfogalmazása csak a 19. században történt meg Cauchy, Bolzano és Weierstrass munkásságának köszönhetően. Az analízis nélkülözhetetlen a természet törvényeinek leírásában, alkalmazási területe a természettudományokon túl majd minden tudományágra kiterjed.

A tanszék oktatja a matematikai alapműveltség elengedhetetlen részét képező tárgyakat: a differenciálás és integrálás Newtontól és Leibniztől származó, majd Riemann, Lebesgue és mások által továbbfejlesztett elméletét, a valós és komplex függvénytant, differenciálegyenleteket, funkcionálanalízist, stb. Emellett a tanszék felelős a tanárképzésben kulcsszerepet játszó matematikai didaktikáért is. Oktatói aktív kutatásokat folytatnak a differenciálegyenletek, Fourier sorok, Hilbert terek operátorai, matematikai fizika, potenciálelmélet, szimbolikus és közelítő számítások, valamint a matematikai didaktika területén.


A tanszék tagjai:

Tanszékvezető: Dr. Molnár Lajos, egyetemi tanár

Dr. Bartha Mária, egyetemi adjunktus
Dr. Fülöp Vanda, egyetemi adjunktus
Dr. Hatvani László, professzor emeritus
Dr. Karsai János, egyetemi docens
Dr. Kérchy László, egyetemi tanár
Dr. Kosztolányi József, egyetemi docens
Dr. Máder Attila, egyetemi adjunktus
Dr. Makay Géza, egyetemi docens
Dr. Németh József, c. egyetemi tanár
Dr. Németh Zoltán, egyetemi docens
Dr. Pusztai Béla Gábor, egyetemi docens
Dr. Szabó Tamás Zoltán, egyetemi docens
Dr. Terjéki József, c. egyetemi tanár
Dr. Vajda Róbert, egyetemi adjunktus