Algebra és Számelmélet Tanszék


Az algebra és a számelmélet a matematika két nagy területe, amelyek alapjainak oktatása sok ponton találkozik. A Tanszék által oktatott számelméleti, valamint lineáris, klasszikus és absztrakt algebrai tárgyak keretében tudhatják meg a hallgatók, hogy hogyan függ a prímszámoktól a bankszámláink biztonsága, mennyi idő alatt lehet ötszáz jegyű prímszámot találni, hogyan segítenek a magasabb fokú egyenletek az elektronikus adatátvitel során keletkezett hibák kijavításában. A lineáris algebrai ismeretek --- köztük pl. a lineáris egyenletrendszerek megoldhatósága és a megoldások hatékony megtalálása --- a matematika sok ágán (pl. analízis, sztochasztika, geometira, kombinatorika) kívül az informatikában, a fizikában és a gazdasági tudományokban is nélkülözhetetlenek. Az absztrakt algebra, melyet a magasabb fokú egyenletek gyökjelekkel való megoldhatóságának vizsgálata hívott életre, struktúrákkal --- csoportokkal, gyűrűkkel, testekkel stb. --- foglalkozik. A csoportokkal különféle objektumok szimmetriái írhatók le; pl. a magasabb fokú egyenlet szimmetriájától függ, hogy az egyenlet megoldható-e gyökjelekkel, és ilyen kérdésre vezethető vissza pl. az is, hogy megszerkeszthető-e a derékszögű háromszög az egyik befogó és a szemközti szöget felező szögfelező hosszából. A véges testek pedig meghatározó szerepet kapnak a kódolás- és titkosításelméletben.

A Tanszék oktatói az univerzális algebra, a félcsoportelmélet és a hálóelmélet területén folytatnak kutatásokat és szerveznek nemzetközi konferenciákat. További információk a Tanszék tagjainak honlapjain, illetve az intézet honlapján a Konferenciák menüpontban találhatók.


A tanszék tagjai:

Tanszékvezető: Dr. Szendrei Mária (Bálintné), egyetemi tanár

Dr. Czédli Gábor, egyetemi tanár
Dr. Csákány Béla, professzor emeritus
Dr. Dormán Miklós, egyetemi adjunktus
Dr. Kátai-Urbán Kamilla, egyetemi adjunktus
Katonáné Dr. Horváth Eszter, egyetemi docens
Dr. Klukovits Lajos, c. egyetemi tanár
Dr. Maróti Miklós , egyetemi docens
Dr. Szabó László, c. egyetemi tanár
Szakács Nóra, egyetemi adjunktus
Dr. Szendrei Ágnes, egyetemi tanár
Dr. Waldhauser Tamás, egyetemi docens
Dr. Zádori László, egyetemi tanár