Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

A tanszék tagjai:

Tanszékvezető: Dr. Krisztin Tibor, egyetemi tanár

Bartha Ferenc Ágoston, egyetemi adjunktus
Dr. Dénes Attila, egyetemi docens
Dr. Móricz Ferenc, professzor emeritus
Dr. Röst Gergely, egyetemi docens
Dr. Stachó László Lajos, professzor emeritus
Dr. Van Leeuwen-Polner Mónika, egyetemi adjunktus