Kalkulus informatikusoknak II.

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Terület, ívhossz, forgástest térfogata és felszíne.Improprius integrálok. L'Hospital szabályok. Numerikus sorok. Hatványsorok. Taylor-formula és alkalmazása. Többváltozós függvények: határérték, folytonosság, differenciálás, integrálás. Integrálható típusú differenciálegyenletek. Másodrendû lineáris differenciálegyenletek. .

Előfeltétel:

Mx255e

Helyettesítő tárgyak:

( Mt3209 vagy Mm2205 vagy Mx241E )

Előadás:
Kurzuskód: Mx257e Kredit: 5 Óraszám: 2 hetente