Diszkrét matematika II. ea. (informatikus 2017 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Összeszámlálási alapfeladatok, szitaformula, binomiális tétel. Számelmélet: oszthatóság, euklideszi algoritmus, prímfelbontás, lineáris diofantoszi egyenletek, kongruenciák, Euler és Fermat tételei. Gráfok: fák, páros gráfok; a gráfelmélet elemei. Absztrakt algebrai alapfogalmak: algebrai struktúrák és konstrukciók, homomorfiatétel. Félcsoport, csoport, Lagrange-tétel.

Előfeltétel:

MBNX111E

Helyettesítő tárgyak:

( ( Mx261e és ( Mx263e vagy Mx463e ) ) vagy ( Mm1403 és ( Mt3101 vagy Mm3105 ) ) )

Előadások:
Kurzuskód: MBNX112E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBLX112E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MBNX112G Kredit: 1 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MBLX112G Kredit: 1 Óraszám: 6 félévente