Tárgy neve: Differenciálegyenletek gy. (új MSc)

Tanszék: Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

Tematika:
Lásd MMNK21E Differenciálegyenletek ea. (új MSc)


Gyakorlat kódja: MMNK21G, óraszám: 2, kredit: 0