Tárgy neve: Sztochasztikus modellek gy. (új BSc)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Lásd MBNA62E Sztochasztikus modellek ea. (új BSc)


Gyakorlat kódja: MBNA62G, óraszám: 2, kredit: 0