Tárgy neve: Gyûrûk és modulusok gy. (új BSc)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Lásd MBNA11E Gyûrûk és modulusok ea. (új BSc)


Gyakorlat kódja: MBNA11G, óraszám: 2, kredit: 0