Tárgy neve: Mathematics Practice (gyógyszerész angol)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:


Gyakorlat kódja: GYTKKA022, óraszám: 2, kredit: 2