Tárgy neve: Valószínûségszámítás ea. (GTK)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Véletlen kísérletek, kimenetelek, események. A valószínûség definíciója és tulajdonságai. Diszkrét és geometriai valószínûségi mezõk. A feltételes valószínûség, a Bayes-formula és a teljes valószínûség tétele. Két és több esemény függetlensége. A diszkrét illetve a folytonos valószínûségi változók tulajdonságai: eloszlás illetve sûrûségfüggvény, várható érték, szórás. A várható érték és a szórás fontosabb tulajdonságai. A normális eloszlás és a centrális határeloszlás-tétel. Valószínûségi vektorváltozók, kovariancia, korreláció. A nagy számok erõs törvénye alkalmazásokkal.


Előadás kódja: 10A109-2, óraszám: 2, kredit: 3

Gyakorlat kódja: 10A110-2, óraszám: 1, kredit: 1