Könyvtárhasználati szabályzat

A könyvtár nyitva tartási ideje:

- hétfő: 9.00-16.00

- kedd: 9.00-16.00

- szerda: 9.00-16.00

- csütörtök: 9.00-16.00

- péntek: 9.00-14.00

Nyitva tartási időben bárki szabadon használhatja az állományt helyben olvasásra.

Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások:

-         a könyvtár látogatása;

-         beiratkozás;

-         a szabadpolcos állomány helyben használata.

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

      - fénymásolás – a mindenkori piaci ár alapján számítva és csak pár oldal dokumentumonként, mivel a szerzői jog védelméről szóló törvény értelmében egész dokumentumot másolni tilos!

Hallgatói kölcsönzés CSAK a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézet hallgatóinak esetében lehetséges!

Az egyetem oktatói a könyvtár összes dokumentumát kölcsönözhetik.

A kölcsönzés feltétele a beiratkozás, ami ingyenes, diákigazolvány szükséges hozzá! A beiratkozó megadja és igazolja személyes adatait: név, születési hely és idő, cím, diákigazolvány száma. A beiratkozott olvasó kötelezettséget vállal a könyvtárhasználati szabályzat betartására!

A kölcsönzési határidő 1 hónap.

Az egyszerre kivihető könyvek száma: 3.

A kölcsönzött dokumentum elvesztése, megrongálása esetén az olvasó köteles megtéríteni az okozott kárt.

A folyóiratokat nem kölcsönözzük! (Saját oktatóink is csak az épületen belül használhatják a folyóiratokat, amit füzetes rendszerben vezetünk.)

A szakdolgozatokat nem kölcsönözzük és nem is fénymásolunk belőlük! Meg lehet őket tekinteni a könyvtár területén belül.

A könyvtári állományból lehetőség van fénymásolásra, amit csak a könyvtáros végezhet el! A fénymásolás díja a mindenkori piaci árnak megfelelően alakul.

Kölcsönözni csak abban az esetben lehet, ha az adott dokumentumból marad a könyvtárban is legalább egy példány olvasótermi használatra!

Egy példányos könyveket hallgatóknak nem kölcsönzünk! Kivételt képez ez alól, ha kifejezetten a témavezető/órát tartó tanár kérése, hogy a hallgató elvihesse a könyvet, de erről e-mailben előzetes egyeztetést kérünk!

A könyvtár állományát, szolgáltatásait csak rendeltetésszerűen szabad használni, a kárt okozók kötelesek az okozott kárt megtéríteni, illetve a könyvtár használatától időlegesen vagy véglegesen eltilthatók.