Szakdolgozat, diplomamunka

Mind az alapképzés, mind a mesterképzés szakdolgozattal/diplomamunkával és záróvizsgával zárul. A szakdolgozatot/diplomamunkát a képzés utolsó (mesterszakon utolsó 2) félévében kurzusként is fel kell venni az ETR-ben. A szakdolgozat/diplomamunka határidőre történő leadása a záróvizsga elengedhetetlen feltétele!