All courses offered by the Institute

List of all courses:

Shortened course codeCourse namePeriod
MB.411 Abstract Algebra every spring
MMNSZ00/1 A demonstrátori munka módszerei every semester
MB.531 Differential Geometry Basics every fall
MM.001 Elements of Graph Theory  
MB.421 A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal every spring
MM.X421 A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal (fizikusoknak) every spring
MB.511 Algebra and its Applications every fall
MTN113E Algebra és számelmélet 1. every fall
MTN113G Algebra és számelmélet 1. gy. every fall
MTN212E Algebra és számelmélet 2. every spring
MTN212G Algebra és számelmélet 2. gy. every spring
MTN312E Algebra és számelmélet 3. every fall
MTN312G Algebra és számelmélet 3. gy. every fall
MTN412E Algebra és számelmélet 4. every spring
MTN412G Algebra és számelmélet 4. gy. every spring
MBNK13G Algebra és számelmélet gy. (új BSc) every fall
MBLK13G Algebra és számelmélet gy. (új BSc lev.) every fall
MBNK13E Algebra és számelmélet (új BSc) every fall
MBLK13E Algebra és számelmélet (új BSc lev.) every fall
MBNB52E Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában  
MBLB52E Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában ea (lev. új Bsc)  
MBNB52G Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában gy.  
MBLB52G Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában gy (lev. új Bsc)  
MM.031 Algebraic Geometry every semester
MB.032 Algebraic Curves every semester
MBNC41E Algebrai síkgörbék  
MM.032 Algebraic Topology every semester
MBNB42E Computational and discrete geometry every spring
MBLB42E Algoritmikus és diszkrét geometria ea. (lev. új Bsc)  
MBNB42G Computational and discrete geometry every spring
MBLB42G Algoritmikus és diszkrét geometria gy. (lev. új Bsc)  
MB.031 Algorithmic Geometry every fall
MM.111 Algoritmuselmélet every fall
MM.002 Algoritmuselmélet elemei  
MM.211 Algoritmusok és bonyolultságelmélet every spring
MB.412 Applied Algebra every spring
MB.513 Alkalmazott algebra II. every fall
MM.122 Applied Analysis every fall
MB.333 Applied Geometry every fall
MB.431 Applied Geometry every spring
MM.X109 Alkalmazott lineáris algebra every spring
MB.X363 Applied Statistics every fall
MBLB62E Alkalmazott statisztika ea. (lev. új Bsc)  
MBNB62E Applied statistics every fall
MBLB62G Alkalmazott statisztika gy. (lev. új Bsc)  
MBNB62G Applied statistics every fall
MM.007 Generalized functions and their applications  
MB.061 Generalized Functions every semester
MB.062 Generalized Functions every semester
MM.121 Mathematics Teaching 1 every fall
MM.222 Mathematics Teaching 2 every spring
MM.102 Analízis every spring
MBNA31E Analízis every spring
MTN122G Analízis 1. every fall
MTN221E Analízis 2. every spring
MTN221G Analízis 2. gy. every spring
MTN321E Analízis 3. every fall
MTN321G Analízis 3. gy. every fall
MTN421E Analízis 4. every spring
MTN421G Analízis 4. gy. every spring
MB.X651 Analízis alkalmazásokkal every spring
MB.021 Analysis Problem Solving Seminar every semester
MBNA31G Analízis gy. every spring
MB.X314 Analízis mûszaki alkalmazásokkal every spring
MM.241 A nem-életbiztosítás matematikai alapjai every spring
MM.092 Asszociatív algebrák és általánosításaik  
MM.011 Introduction of the Concepts of Numbers every other fall
MBNC15E A számfogalom felépítése every spring
MBLC15E A számfogalom felépítése (lev. új Bsc) every spring
MB.X262 Fundamentals of Stochastics every spring
MB.X612 A sztochasztika alapjai (2008. elõtt) every spring
MB.X461 Fundamentals of Stochastics for Physicists every spring
MB.321 Elements of the Theory of Functions in several Variables every fall
MM.091 Automorf formák spektrálelmélete  
MB.015 History of Algebra from Hammurapi to Birkhoff every other spring
MB.022 Various Introductions of the Concepts of Analysis every semester
MM.021 Applications of Methods of Analysis in Mathematics every semester
MB.012 Az aritmetika és a számelmélet fejlõdése az ókortól Hilbert 7. problémájáig every other spring
MM.361 Fundamentals of Life Insurance every fall
MM.022 Banach-algebrák és operátorelmélet every semester
MB.X121 Bevezetés a biomatematikába every spring
MB.171 Introduction to Math. every fall
MB.561 Bevezetés a matematikai statisztikába every fall
MB.351 Introduction to Numerical Mathematics every fall
MB.X452 Bevezetés a numerikus matematikába fizikusoknak every spring
MBNB63E Introduction to financial mathematics every spring
MBLB63G Bevezetés a pénzügyi matematikába (gy. lev.)  
MBNB63G Introduction to financial mathematics every spring
MBLB63E Bevezetés a pénzügyi matematikába (lev.)  
MB.112 Introduction to Number Theory every fall
MTN714E Bevezetés az absztrakt algebrába every fall
MTN714G Bevezetés az absztrakt algebrába (gy.) every fall
MB.121 Introduction to Analysis every fall
MM.051 Bifurkációelmélet every semester
MM.X123 Biomatematika és biostatisztika every fall
AOK-KN1801 Biostatistische Rechnungen (2 ó) every fall
MBNXoooG Biostatisztika every semester
MM.X423 Biostatisztika gyak. (Info-bionika MSc) every fall
25C207-1 Biztosítási matematika ea. every fall
BMA.2. Biztosítás-matematika alapjai TB szakosoknak I. every spring
BMA.3. Biztosítás-matematika alapjai TB szakosoknak II. every fall
MM.018 Boole Functions every other fall
MBNB11G Boole-függvények gy. (új BSc) every other spring
MBLB11G Boole-függvények gy. (új BSc lev.) every other spring
MBNB11E Boole-függvények (új BSc) every other spring
MBLB11E Boole-függvények (új BSc lev.) every other spring
60A101 Calculus every fall
60A102 Calculus Seminar GTK every fall
MM.093 Coxeter-csoportok  
MM.112 Csoportelmélet every fall
MBNA12G Csoportok és testek gy. (új Bsc) every spring
MBNA12E Csoportok és testek (új Bsc) every spring
MM.023 Differenciálegyenletek a középiskolában every semester
MM.151 Differenciálegyenletek és numerikus megoldásuk every fall
MBNB21E Differenciálegyenletek numerikus megoldása  
MBNB21G Differenciálegyenletek numerikus megoldása gy.  
MB.051 Numerical Methods for Solving Differential Equations every semester
MB.221 Differential and Integral Calculus every spring
MB.533 Differenciálgeometria every fall
MB.532 Differential Geometry every fall
MM.131 Differenciálható sokaságok és topológia every fall
MM.094 Differential topology  
MB.023 Dinamikus közgazdasági modellek every semester
MM.X110 Dinamikus modellek és alkalmazásaik every spring
MM.X107 Dinamikus modellek informatikusoknak every spring
MM.024 Dinamikus modellezés every semester
MM.351 Dynamical Systems every fall
MM.095 Discrete Geometry  
MB.432 Diszkrét geometria alapjai every spring
MM.141 Diszkrét matematika every fall
MB.X411 Diszkrét matematika elemei every spring
MBNK12G Diszkrét matematika gy. (új BSc) every spring
MBLK12G Diszkrét matematika gy. (új BSc lev.) every spring
MB.X111 Discrete Mathematics 1 every fall
MB.X112 Discrete Mathematics 2 every spring
MB.X114 Diszkrét matematika III. every fall
MM.071 Diszkrét matematikai játékok every other fall
MBNC13E Diszkrét matematikai játékok every spring
MBLC13E Diszkrét matematikai játékok (lev. új Bsc) every spring
MBNK12E Diszkrét matematika (új BSc) every spring
MBLK12E Diszkrét matematika (új BSc lev.) every spring
MM.081 Application of Inequalities in Secondary School 1  
MM.082 Application of Inequalities in Secondary School 2  
MM.083 Egyenlõtlenségek középiskolai alkalmazásokkal III.  
MB.024 Elementary Analysis in Problems and Exercises 1 every semester
MB.025 Elemi analízis példákban és feladatokban II. every semester
MTN224G Elemi matematika 1. every spring
MTN324G Elemi matematika 2. every fall
MTN424G Elemi matematika 3. every spring
MTN621g Elemi matematika 4. every spring
MB.371 Elementary Mathematics 1 every fall
MB.471 Elementary Mathematics 2 every spring
MB.571 Elementary Mathematics 3 every fall
MB.671 Elementary Mathematics 4 every spring
MM.123 Elementary Mathematics 5 every fall
MM.421 Elementary Mathematics 6 every spring
MBLB61E Életbiztosítások ea. (lev. új Bsc)  
MBNB61E Life insurance every fall
MBLB61G Életbiztosítások gy. (lev. új Bsc)  
MBNB61G Life insurance every fall
MB.063 Ergodic Theory every semester
MB.231 Euclidean Geometry every spring
MTN733AE Fejezetek a geometriából every fall
MTN733AG Fejezetek a geometriából (gy.) every fall
MTN961Kg Fejezetek a matematikai statisztikából every fall
MB.512 Fejezetek a matematika kultúrtörténetébõl every fall
MBNC11E Fejezetek a matematika kultúrtörténetébõl  
MBLC11E Fejezetek a matematika kultúrtörténetébõl (lev. új Bsc) every spring
MM.012 Chapters from Number Theory every semester
MBNC14E Fejezetek a számelméletbõl every spring
MBLC14E Fejezetek a számelméletbõl (lev. új Bsc) every spring
MTN721AE Fejezetek az analízisbõl every fall
MTN721AG Fejezetek az analízisbõl (gy.) every fall
MBNC32E Feladatok az elemi analízisbõl  
MM.013 Semigroup Theory every semester
MM.072 Félcsoportosztályok univerzális algebrai vizsgálata  
MM.033 Surface Modelling every semester
MBLB32E Fourier-analízis ea. (lev. új Bsc)  
MBNB32G Fourier-analízis gy. every spring
MBLB32G Fourier-analízis gy. (lev. új Bsc)  
MM.025 Fourier Series every semester
MM.124 Functional Analysis every fall
MB.026 Elements of Functional Analysis every semester
MB.052 Függvényiterációk every semester
MBNB23E Függvényiterációk  
MBLB23E Függvényiterációk ea. (lev. új Bsc)  
MBNB23G Függvényiterációk gy.  
MBLB23G Függvényiterációk gy. (lev. új Bsc)  
MTN134E Geometria 1. every fall
MTN134G Geometria 1. gy. every fall
MTN333E Geometria 2. every fall
MTN333G Geometria 2. gy. every fall
MTN433E Geometria 3. every spring
MTN433G Geometria 3. gy. every spring
MM.096 Geometriai analízis  
MBNK41E Geometria I. ea. (új Bsc) every fall
MBNK41G Geometria I. gy. (új Bsc) every fall
MBNA41E Geometria II. every spring
MBNA41G Geometria II. gy. every spring
MBNA42E Geometria III. every fall
MBNA42G Geometria III. gy. every fall
MM.034 Geometric Integrals every fall
MM.231 Geometriai struktúrák every spring
MB.014 Algebraic Theory of Geometric Constructions  
MB.034 Geometric Tomography every semester
MBX785 Graph Theory every fall
MM.101 Graph Theory every fall
MBNA11G Gyûrûk és modulusok gy. (új BSc) every spring
MBNA11E Gyûrûk és modulusok (új BSc) every spring
MB.441 Set Theory and Mathematical Logic every spring
MBNA51E Halmazelmélet és matematikai logika every fall
MBLA51E Halmazelmélet és matematikai logika ea. (új BSc lev.) every fall
MB.442 Halmazelmélet és matematikai logika elemei every spring
MBNA51G Halmazelmélet és matematikai logika gy. every fall
MBLA51G Halmazelmélet és matematikai logika gy. (új BSc lev.) every fall
MM.041 Halmazrendszerek every semester
MM.014 Hálóelmélet every semester
MM.073 Hálók koordinátázáselmélete  
MM.052 Harmonic Analysis every semester
MM.097 Hiperbolikus geometria  
FBN220G Informatika a fizikában  
MTN125G Informatikai alapok matematikatanároknak every fall
MM.232 Integrálgeometria every spring
MBNB44E Integrálgeometria  
MBLB44E Integrálgeometria ea. (lev. új Bsc)  
MBNB44G Integrálgeometria gy.  
MBLB44G Integrálgeometria gy. (lev. új Bsc)  
MM.084 Irányításelmélet  
MM.921 Iskolai gyakorlat every spring
MB.011 Game Theory every spring
MBNB12G Játékelmélet gy. (új BSc) every other spring
MBLB12G Játékelmélet gy. (új BSc lev.) every other spring
MBNB12E Játékelmélet (új BSc) every other spring
MBLB12E Játékelmélet (új BSc lev.) every other spring
10A101 Kalkulus (közgazdászoknak) every fall
MB.X311 Kalkulus I. every fall
MBNK32E Kalkulus I. ea. Új BSc every fall
MBLK32E Kalkulus I. ea. Új BSc (lev.) every fall
MB.X122 Kalkulus I. fizikusoknak every fall
MBNK32G Kalkulus I. gyak. Új BSc every fall
MBLK32G Kalkulus I. gy. Új BSc (lev.) every fall
MB.X313 Calculus 2 every fall
MBNK33E Kalkulus II. ea. (új BSc) every spring
MB.X222 Kalkulus II. fizikusoknak every spring
MBNK33G Kalkulus II. gy. (új BSc) every spring
MBLK33G Kalkulus II. gy. (új BSc lev.) every spring
MBLK33E Kalkulus II. (új BSc lev.) every spring
MB.212 Classical Algebra every spring
MB.211 Classical Algebra and Number Theory every spring
MM.074 Klónok  
MM.311 Coding Theory every fall
MB.341 Combinatorics every fall
MTN243E Kombinatorika every spring
MBNK51E Kombinatorika ea. (Új BSc) every spring
MBLK51E Kombinatorika ea. (Új BSc lev.) every spring
MB.342 Kombinatorika elemei every fall
MBNB53E Kombinatorika és valószínûség  
MBLB53E Kombinatorika és valószínûség ea. (lev. új Bsc)  
MBNB53G Kombinatorika és valószínûség gy.  
MBLB53G Kombinatorika és valószínûség gy. (lev. új Bsc)  
MTN243G Kombinatorika gy. every spring
MBNK51G Kombinatorika gy. (Új BSc) every spring
MBLK51G Kombinatorika gy. (Új BSc lev.) every spring
MB.041 Combinatorial Geometry every other fall
MM.042 Kombinatorikus számítási modellek every semester
MB.422 Complex and Real Analysis every spring
MB.522 Komplex függvénytan every fall
MBNA32E Komplex függvénytan every fall
MBNA32G Komplex függvénytan gy. every fall
MB.313 Computer Algebra every fall
MM.431 Convex and Algorithmic Geometry every fall
MB.331 Convex and Discrete Geometry every fall
MB.335 Convex Geometry every fall
MM.035 Measures of Convex Sets every semester
MM.098 Konvex politopok kombinatorikája  
MB.053 Coordinates every other fall
MBNC21E Koordináták  
MB.521 Ordinary Differential Equations every fall
MBNA21E Közönséges differenciálegyenletek ea. every spring
MBNA21G Közönséges differenciálegyenletek gy. every spring
MM.036 Lie Groups every semester
60A104 Linear Algebra every spring
60A105 Linear Algebra Seminar GTK every spring
MB.111 Linear Algebra every fall
FMBN108E Linear Algebra for Physics every fall
10A103 Lineáris algebra (közgazdászoknak) every spring
MBNK11G Lineáris algebra gy. (Új BSc) every fall
MBLK11G Lineáris algebra gy. (Új BSc lev.) every fall
MBNK11E Lineáris algebra (Új BSc) every fall
MBLK11E Lineáris algebra (Új BSc lev.) every fall
MB.X321 Lineáris terek és operátorok every fall
MM.312 Equalities of higher Degree and geometric Constructibility every fall
GYTK022 Matematika every semester
MB.X123 Matematika 1. every fall
MB.X124 Matematika 1. (Biomérnököknek) every fall
MB.X223 Matematika 2. every spring
MB.X224 Matematika 2. (Biomérnököknek) every spring
MB.X415 Matematika geoinformatikusoknak every spring
GYTK021 Matematika gy. every semester
MTNK001E Matematikai alapismeretek biológia-kémia tanároknak every semester
MTNK001G Matematikai alapismeretek biológia-kémia tanároknak gy. every semester
MTNB001G Matematikai alapismeretek biológiatanároknak every semester
MBNX172c Matematikai alapismeretek biológusoknak every semester
MB.X172 Matematikai alapismeretek biológusoknak every fall
MBNX172d Matematikai alapismeretek biológusoknak (2017) every semester
MBLK31G Matematikai alapismeretek Új BSc (lev.) every fall
MBNB41E Matematikai érdekességek every fall
MM.099 Matematikai krisztallográfia  
MBNK34E Matematikai modellek ea. (új BSc) every spring
MBLK34E Matematikai modellek ea. (új BSc lev.) every spring
MBNK34G Matematikai modellek gy. (új BSc) every spring
MBLK34G Matematikai modellek gy. (új BSc lev.) every spring
MTNI003E Matematika informatikusoknak every spring
MTNI003G Matematika informatikusoknak gy. every spring
MBNX172b Matematikai praktikum (Biol.) every fall
MBNX172f Matematikai praktikum (Föld.) every fall
MBNX172k Matematikai praktikum (Kém.,Környt.) every fall
MB.661 Mathematical statistics every spring
MB.X261 Matematikai statisztika (Biomérnököknek) every spring
MM.X108 Matematikai statisztika (informatikusoknak) every spring
MB.X264 Matematikai statisztika (környezetmérnököknek) every spring
MM.103 Mathematical Structures every fall
GYTKKA021 Mathematics Lecture every semester
GYTKKA022 Mathematics Practice every semester
MM.026 Mechanika every semester
MBNA33E Mérték- és integrálelmélet every spring
MBNA33G Mérték- és integrálelmélet gy. every spring
MSZV00 Everyday Mathematics every spring
MMNV32E Modellezés ea. every spring
MMNV32L Modellezés lab. every spring
MM.004 Monoton és korlátos változású függvények  
MB.X225 Mûszaki matematika every spring
MM.X113 Mûszaki matematika II. every fall
MBLB51E Nem-életbiztosítások ea. (lev. új Bsc)  
MBNB51E Non-life insurances every spring
MBNB51G Non-life insurances every spring
MBLB51G Nem-életbiztosítások gy. (lev. új Bsc)  
MB.334 Non-euclidean geometry every fall
MB.332 Non-euclidean geometry every fall
MM.005 Nemlineáris dinamika és káosz  
MB.027 Selected Numeric Series every semester
MBNC33E Nevezetes numerikus sorok  
MM.251 Numerical Mathematics every spring
MBNK35E Numerikus matematika ea. (új BSc) every fall
MBLK35E Numerikus matematika ea. (új BSc lev.) every fall
MBNK35G Numerikus matematika gy. (új BSc) every fall
MBLK35G Numerikus matematika gy. (új BSc lev.) every fall
MB.X251 Numerikus módszerek every spring
MB.611 Operations Research every spring
MBNA13G Operációkutatás gy. (új BSc) every spring
MBLA13G Operációkutatás gy. (új BSc lev.) every spring
MBNA13E Operációkutatás (új BSc) every spring
MBLA13E Operációkutatás (új BSc lev.) every spring
MM.441 Optimalizálási eljárások every spring
MM.411 Optimalizálási eljárások (lev.) every spring
MM.085 Ortogonális sorok  
MM.252 Parciális differenciálegyenletek every spring
MM.362 Pénzügyi és kockázati folyamatok every fall
MB.054 Populációdinamika every semester
MBNB22E Populációdinamika  
MBLB22E Populációdinamika ea. (lev. új Bsc)  
MBNB22G Populációdinamika gy.  
MBLB22G Populációdinamika gy. (lev. új Bsc)  
MB.172 Praktikum every fall
MTN111G Praktikum every fall
MTNI001 Praktikum informatikatanároknak every fall
MTNI002 Prekalkulus every fall
60A106 Probability every fall
60A107 Probability Seminar every fall
MBNC31E Problémamegoldási startégiák  
MM.027 Problem Solving Strategies in Mathematics 1 every semester
MM.028 Problem Solving Strategies in Mathematics 2 every semester
MB.433 Projektív geometria every spring
MTN833Ke Projektív geometriák every spring
MTN833Kg Projektív geometriák gy. every spring
MM.075 Reguláris félcsoportok  
MM.015 Ordered Sets every semester
MM.086 Stability Theory  
MM.461 Stacionárius folyamatok és idõsorelemzés every spring
MBLA61E Statisztika ea. (lev. új Bsc) every spring
MBNA61E Statistics every spring
MBLA61G Statisztika gy. (lev. új Bsc) every spring
MBNA61G Statistics every spring
MB.662 Statistical Software Packages every spring
TO-MTNTM1E Szakmódszertan 1. (matematika) every spring
TO-MTNTM1G Szakmódszertan 1. (matematika) gy. every spring
MM.922 Szakmódszertani szeminárium every semester
MB.013 Number Theory and Its Applications every other fall
MM.016 Number Theory Exercises in High School Mathematics every fall
MBLC12E Számelméleti feladatok a középiskolában (lev. új Bsc) every fall
MB.501 Számítógép alkalmazása a matematika tanításában every fall
MB.035 Descriptive Geometry with Computers every semester
MB.036 Számítógépes leíró nyelvek lab. every semester
MTN623g Számítógépes modellezés a matematika oktatásában every spring
MTN923KG Számítógépes problémamegoldó szeminárium every fall
MB.502 Számítógéppel segített matematikai modellezés every fall
MBNB33G Számítógéppel segített modellezés  
MBLB33G Számítógéppel segített modellezés (lev. új Bsc)  
MB.037 Intuitive Topology every other fall
IMN413E Szenzorhálózatok every fall
MM.003 Szimmetrikus kombinatorikus struktúrák  
MM.261 Sztochasztikus folyamatok every spring
MM.062 Sztochasztikus modellek every semester
MBNA62E Stochastic models every fall
MM.116 Sztochasztikus modellek (informatikusoknak) every fall
MBNA62G Stochastic models every fall
MM.212 Testelmélet és Galois-elmélet every spring
MMNM12E Testelmélet és Galois-elmélet ea. every spring
MM.006 Topologikus vektorterek és disztribúcióelmélet  
MB.322 Functions of Several Variables every fall
MM.053 Complex Analysis in Several Variables every semester
MM.161 Többváltozós statisztikai módszerek every fall
MM.X111 Többváltozós statisztikai módszerek (környezetmérnököknek) every fall
MM.X112 Tömegkiszolgálás every fall
MB.038 Transzformációcsoportok every semester
MM.017 Univerzális algebra every semester
MB.423 Valós függvénytan every spring
MB.562 Probability Theory every fall
MB.461 Probability every spring
MBNK61E Probability every fall
MBLK61E Valószínûségszámítás ea. (új BSc lev.) every fall
MTNxx6 Valószínûségszámítás gy. (fizika OT) every spring
10A109 Valószínûségszámítás (közgazdászoknak) every fall
MBNK61G Valószínûségszámítás gy. (új BSc) every fall
MBLK61G Valószínûségszámítás gy. (új BSc lev.) every fall
MM.076 Véges algebrák  
MM.037 Finite Geometry every semester
MBNB43E Véges geometriák és kódok  
MBLB43E Véges geometriák és kódok ea. (lev. új Bsc)  
MBNB43G Véges geometriák és kódok gy.  
MBLB43G Véges geometriák és kódok gy. (lev. új Bsc)  
MB.029 Végtelen sorok szummációja every semester
MBNB31E Vektoranalízis every fall
MBNB31G Vektoranalízis gy. every fall
MBLB31G Vektoranalízis gy. (lev.) every fall
MBLB31E Vektoranalízis (lev.) every fall