Megyesi László

Megyesi László, 1939-2015

Megyesi László 1939. május 11-én született Makón. Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen 1958-ban matematika-fizika tanári szakon kezdte, majd matematikatanári-matematikus szakon folytatva 1963-ban szerzett diplomát. Végzése után azonnal a Bolyai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszékére került, 1977-ben egyetemi docenssé nevezték ki, és itt dolgozott 2009-ig, nyugdíjba vonulásáig. Több mint tíz éven át, 1993 és 2004 között a tanszék vezetőjeként tevékenykedett. Alapítása óta tagja volt az SZTE Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolájának, társ-témavezetésével egy tanítványa szerzett doktori fokozatot.

Egyetemi doktori címét Rédei László témavezetésével 1969-ben szerezte, majd a korszak egyik vezető félcsoport-elméleti kutatója, E. S. Ljapin (Leningrád, ma Szentpétervár) aspiránsaként 1975-ben a matematikai tudományok kandidátusa lett. Pályája kezdetén Rédei László és Pollák György mellett részt vett a szegedi félcsoport-elméleti műhely munkájának elindításában. Kutatási eredményei is, melyeket részben Pollák Györggyel közösen ért el, elsősorban a félcsoportok szerkezetének jobb megértését segítették elő. Később Huhn Andrással számelméleti, Csákány Bélával univerzális algebrai témában is végzett közös kutatásokat.

Lelkiismeretes és népszerű oktató volt, speciálkollégiumait sok hallgató látogatta, és számos hallgató szakdolgozatának és diplomamunkájának volt témavezetője. Különösen a tanárképzést tartotta szívügyének. Az elmúlt évtizedek alatt az Algebra és Számelmélet Tanszék által oktatott kötelező tárgyak jelentős részét tanította. Oktatási tapasztalatait egyetemi jegyzetekben és tankönyvekben foglalta össze.

1964-től 1989-ig a MTESZ Csongrád Megyei Választmányának tagja, 1966-tól ugyaneddig a Bolyai János Matematikai Társulat Csongrád Megyei Tagozatának titkára volt. Az Algebra és Számelmélet Tanszék által az 1970-es évek elején elindított nemzetközi algebrai konferenciasorozat szervezési munkájában több mint két évtizeden keresztül tevékenyen részt vett. Harminc év óta társszerkesztője volt a Bolyai Intézet nemzetközi matematikai folyóiratának, az Acta Scientiarum Mathematicarumnak. 1999 és 2006 között rendszeresen tartott előadást a Bolyai Intézet oktatói által a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség tagjai számára szervezett évközi tanártovábbképzéseken, és két alkalommal a Szövetség Bolyai Nyári Akadémiájának is meghívott előadója volt.

Oktató-kutató munkája, valamint közéleti tevékenysége elismeréseképpen 1980-ban Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült, 1984-ben pedig MTESZ Díjat kapott.

Amilyen szerényen élt, olyan csendben ment el kollégánk, akitől az oktatás szeretetét tanultuk, akire mindig számíthattunk, és akitől még a parázs viták hevében sem hallottunk egyetlen hangos szót sem. Emléke itt marad velünk.

Szegedi Tudományegyetem Bolyai IntézeteMegyesi Lászlót 2015. október 16-án, pénteken délelőtt 11 órakor kísérjük utolsó útjára a szegedi Alsóvárosi temetőben.