Szakmódszertan 2. (matematika) ea. (OT középisk.)

Tanszék: Bolyai Intézet

Tematika:
Előadás: - Modellalkotás a matematika tanításában, az alkalmazásorientált oktatás lehetőségei. A projektmódszer alkalmazásának lehetőségei. - Tehetséggondozás. A szakkörök, speciális tagozatok és a versenyek szerepe a matematika tanításában. A gyengébb képességű és motivációjú tanulók felzárkóztatásának módszerei. Felkészítés az érettségi vizsgára. - A számfogalom kialakítása, fejlesztésének szintjei; műveletek. Számkörbővítés a természetes számoktól a komplex számokig; a permanencia-elv. A számelmélet elemeinek tanítása. Betűabsztrakció, az algebrai kifejezések tanítása. - A függvény fogalmának kialakítása, fejlesztésének szintjei. Az elemi függvények tanítása. Az analízis elemeinek tanítása. - Az egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer mint matematikai eszköz a matematikai modellben. - A geometriai gondolkodás szintjei, a geometria alapvető fogalmainak kialakítása. A geometriai transzformációk tanítása, a transzformációs szemlélet kialakítása, fejlesztése. Vektorok a szintetikus geometriában, a trigonometriában és a koordinátageometriában. Trigonometriai eszközök tanítása. Koordinátageometria mint az euklideszi geometria analitikus modellje. A térgeometria tanítása, a térszemlélet fejlesztésének lehetőségei. - A kombinatorika és a gráfelmélet elemeinek tanítása. A valószínűségszámítás és a statisztika elemeinek tanítása. A matematikai logika elemeinek tanítása. Gyakorlat: Az általános iskolai és a középiskolai tananyag elmélyítése különböző típusú feladatokon keresztül. Tanítási helyzetek mikrotanítások során történő megismerése, kipróbálása. A motiváció szerepének és fontosságának konkrét gyakorlati helyzetek alapján történő elmélyítése. A kétszintű matematika érettségi tanári szemszögből történő megismerése.

Előfeltétel: