A matematikai statisztika alapjai

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
A matematikai statisztika alapproblémái. A statisztikai minta. Paraméterbecslések jóságának kritériumai (torzítatlanság, konzisztencia). Az empirikus eloszlásfüggvény. Várható érték, szórás, variancia, kovariancia és korreláció becslése. Paraméterbecslés maximum-likelihood módszerrel. Esemény valószínûségének becslése. Az exponenciális, normális, Poisson, egyenletes és a hipergeometrikus eloszlás paramétereinek becslése maximum-likelihood módszerrel. A lineáris regressziós modell; paraméterek becslése maximum-likelihood módszerrel. Variancia analízis. Az empirikus korrelációs együttható tulajdonságai, a lineáris regressziós modellel való kapcsolata. Konfidencia intervallumok. Konfidencia intervallum a normális eloszlás várható értékére, szórására; két normális eloszlás várható értékének különbségére; két normális eloszlás szórásának hányadosára. Hipotézis vizsgálatok fõbb típusai. A statisztikai próbák általános alakja. A $\mu$-próba. Az egymintás $t$-próba. Az $F$-próba. A kétmintás $t$-próba. $\chi^2$-próbák.

Előfeltétel:

( Mx265e vagy Mm4509 vagy Mt4511e )

Helyettesítő tárgyak:

Mk6507

Előadás:
Kurzuskód: Mx267e Kredit: 3 Óraszám: 1 hetente