Integrálszámítás

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Végtelen numerikus sorok. Konvergenciakritériumok. Mûveletek sorokkal. Hatványsorok. Többváltozós függvény Darboux-féle alsó és felsõ integrálja, Riemann-integrálja. Jordan-mérték. Newton-Leibniz-formula. Szukcesszív integrálás. Az integrálhatóság kritériumai. Mûveletek integrálható függvényekkel. Az integrál, mint határérték. Integráltranszformáció. Görbe ívhossza. Riemann-Stieltjes-integrál, görbementi integrál. A kvadratúra probléma. Az integrálszámítás alkalmazásai.

Előfeltétel:

Mm1207

Helyettesítő tárgyak:

( Mt3209 vagy MBN321E vagy MBN322E )

Előadás:
Kurzuskód: Mm2205 Kredit: 4 Óraszám: 3 hetente