Fejezetek a matematika kultúrtörténetéből (OT 2022)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
A nagy folyammenti kultúrák empirikus matematikája. A görög klasszikus kor matematikája: a matematika deduktív tudománnyá válása. A hellenizmus korának matematikája. A középkor matematikája: szemelvények az indiai, az iszlám kultúrkör matematikájából. Az európai matematika kezdete: a pisai Leonardo könyvei. A projektív geometria kialakulása a reneszánsz festészet-elméletből. A számfogalom alakulása: a komplex és a valós számok. Az "igazság elvesztése", majd keresésének főbb irányzatai a XIX. és a XX. század matematikájában. Szemelvények a XX. század matematikájából.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MTNM911E Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente