Válogatott fejezetek a geometriából ea. (OT 2022)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Az euklideszi geometria axiomatikus megalapozása. A párhuzamossági axióma jelentősége, helyettes axiómák. A projektív geometria alapjai. Centrális vetítés. A projektív sík és tér. Pont- és sugárnégyes kettősviszonya, Papposz tétele. Perspektívitások és projektívitások. A dualitás elve. Homogén koordináták. A projektív transzformációk analitikus leírása. Bolyai Farkas és Bolyai János szerepe a hiperbolikus geometria felfedezésében. A hiperbolikus síkgeometria néhány elemi tétele. A modell fogalma, a hiperbolikus geometria néhány modellje. A projektív síkgeometria axiómái, véges síkok.

Előfeltétel: