Geometria 2. ea. (OT 2022)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
A transzformáció fogalma, invariáns tulajdonságok. Fixelemek. Az egybevágósági és hasonlósági transzformációk szintetikus vizsgálata. A síkbeli mozgások, az egybevágósági és hasonlósági transzformációk osztályozása. Transzformációcsoportok, részcsoportjaik. Kitekintés: szimmetriacsoportok, szimmetriák a környezetünkben, térbeli transzformációk. Konvex halmazok, konvex burok, algoritmikus meghatározás. Poliéderek szemléletes fogalma, konvex poliéder. Euler-tétel konvex poliéderekre. Szabályos sokszögek, szabályos konvex poliéderek. Elemi térfogatfogalom. Cavalieri-elv. Poliéderek térfogata. Henger és kúp térfogata. Gömb és részeinek térfogata. Gömb és részeinek felszíne. Kúpszeletek mint kúpok síkmetszetei, Dandelin-gömbök.

Előfeltétel: