Kombinatorika ea. (OT 2022)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Tematika:
Kombinatorikus alapelvek. Skatulya-elv, kettős összeszámlálás. Részhalmazok összeszámlálása, k-elemű részhalmazok összeszámlálása, Pascal-háromszög. Binomiális tétel. Polinomok és a kombinatorika kapcsolata. Multihalmazok. Sorba állítások és ezekkel kapcsolatos összeszámlálási feladatok. Átrendezések/permutációk, ciklusok és ezekkel kapcsolatos összeszámlálási feladatok. Szita formula és alkalmazásai. Rekurzívan leírt sorozatok. Fibonacci-számok és lineáris rekurzió. Formális hatványsorok. Catalan-számok.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MTNM243E Kredit: 3 Óraszám: 1 hetente