Geometria 1. ea. (OT 2022)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Térelemek kölcsönös helyzete, párhuzamossága. Szög, töröttvonal, sokszög. Az irányítás szemléletes fogalma. Szögek mérése. Térelemek szöge, távolsága. A szögfüggvények geometriai értelmezése. Euklideszi szerkesztés. Kitekintés: nevezetes szerkesztések hagyományos és digitális eszközökkel. Nevezetes szintetikus tételek háromszögre és sokszögre. Az elemi területfogalom. Sokszögek területe, sokszögek átdarabolása. Kör és részeinek területe. Elemi kerület- és felszínfogalom konvex síkidomok és mértani testek esetén. Kör kerülete, körív hossza. Párhuzamos szelők tétele. Osztóviszony. Kúpszeletek mint mértani helyek definíciója a síkban, egyszerű geometriai tulajdonságok. Pont körre (gömbre) vonatkozó hatványa. Hatványvonal, hatványpont, illetve hatványsík. Az inverzió és tulajdonságai, alkalmazása szerkesztési feladatokban. A sztereografikus vetítés.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MTNM134E Kredit: 4 Óraszám: 1 hetente