Fraktálok (OT KV)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MTNKV099/6 Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente