Életbiztosítások (OT KV)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Kamatszámítás: egyszerű kamat, kamatos kamat éves kamatozással, diszkontálás, tört időszakra történő kamatszámítás, kamatos kamat évközi kamatozással. Folytonos kamatozás elve, a kamaterősség. Előrehozott kamat. Állandó tagú éves járadékok. Végtelen járadékok. Változó tagú éves járadékok. Évközi részletekben esedékes állandó tagú járadékok. Kölcsöntörlesztés. A befektetett tőke megtérülése. Halálozási valószínűségek. Halálozási intenzitás. Várható élettartamok. Átlagos hátralévő élettartam függvény. Halandósági és morbiditási adatok: nyers halandósági és morbiditási adatok, kiegyenlítési módszerek, halandósági táblák. Várható élettartamok számítása halandósági tábla alapján. Kommutációs függvények. Fontosabb életbiztosítás típusok: elérési, haláleseti, életjáradék, fix lejáratú. Két életre szóló biztosítások. Díjkalkuláció: technikai kamat, ekvivalencia-elv, nettó díj. Bruttó díj. A díjfizetés gyakorisága. Tartalékszámítás: nettó díjtartalék, a prospektív és a retrospektív szemlélet. Bruttó díjtartalék. Zillmer módszer. Szolvencia. A biztosító kockázatai és kezelésük.

Előfeltétel: