Fejezetek a halmazelméletből (OT KV)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Tematika:
A Bet számosságok. Műveletek a Bet számosságokkal. Részbenrendezett halmazok, rendezett halmazok. Rendtípusok. Stone reprezentációs tétele. Megszámlálható rendezett halmazok. Műveletek rendtípusokkal. Jólrendezett halmazok. Rendszámok. Műveletek rendszámokkal. Kezdőszeletek. A rendszámok rendezése. A Burali-Forti paradoxon. A kiválasztási axióma. Zermelo jólrendezési tétele. A számosságokra vonatkozó trichotómia. Transzfinit indukció. Transzfinit rekurzió. A rendszámok hatványozása.

Előfeltétel:

Helyettesítő tárgyak:

Előadás:
Kurzuskód: MTNKV043E Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente