Matematika informatikusoknak ea. (OT)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Függvények határértéke. A differenciálszámítás alapfogalmai. A differenciálszámítás alkalmazásai: szélsőértékszámítás, függvénydiszkusszió, a L'Hospital-szabály. Határozatlan integrál, integrálási módszerek. A határozott integrál alapfogalmai. Impropius integrálok. Másod- és harmadrendű determinánsok. Az $n$-edrendű determináns bevezetése, a sor szerinti kifejtési tétel. A determinánsok elemi tulajdonságai, transzponálás. Vektorterek. Lineáris függőség és függetlenség. Vektorrendszer rangja, vektortér bázisa, dimenziója. Az általános lineáris egyenletrendszer megoldása. Gauss-elimináció. Műveletek mátrixokkal. Inverzmátrix. Valószínűségszámítás alapjai: eloszlás- és sűrűségfüggvény, várható érték, szórás. Nevezetes eloszlások és jellemzőik. Statisztikai minta, paraméterbecslési eljárások, intervallumbecslések. Kapcsoltok kimutatása: regresszió, korreláció. Hipotézisvizsgálat, statisztikai próbák.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MTNI003E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente