Geometria 3. ea. (OT közös)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Konvex halmazok, konvex burok. Poliéderek szemléletes fogalma, konvex poliéder. Euler-tétel konvex poliéderekre. Szabályos sokszögek, szabályos konvex poliéderek. A sokszögek osztályozása tulajdonságaik alapján. Sokszögek területe. Az elemi területfogalom. Kör és részeinek területe. Poliéderek térfogata. Elemi térfogatfogalom. Henger és kúp térfogata. Cavalieri elv. Gömb és részeinek térfogata. Transzformációk hatása a területre és a térfogatra. Geometriai valószínűség. Térgörbék analitikus megadása. Felületek megadása egyenlettel. Néhány felülettípus. Elemi kerület- és felszínfogalom konvex síkidomok és mértani testek esetén. Kör kerülete, körív hossza. Gömb és részeinek felszíne. A gömbi geometria elemei. Gömbi trigonometria. Kitekintés a kombinatorikus, a diszkrét és konvex geometria elemeibe.

Előfeltétel: