Kombinatorika ea. (OT közös)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Tematika:
Egyszerű összeszámlálási problémák: kiválasztások, sorbaállítások, osztályozások, leképezések listázása, megszámlálása, rekurziók. Pascal-háromszög. Polinomok és összeszámlálás kapcsolata. Fontos számsorozatok: Fibonacci-számok, Catalan-számok. Szita formula. Gráfelméleti alapfogalmak. Összefüggőség, fák. Párosítások gráfokban. Színezési kérdések. Síkgráfok.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MTN243E Kredit: 4 Óraszám: 1 hetente