Geometria 1. ea. (OT közös)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Térelemek kölcsönös helyzete, párhuzamossága. Szög, töröttvonal, sokszög. Az irányítás szemléletes fogalma. Egybevágósági transzformációk síkban és térben. Egybevágó alakzatok. Szög mérése. Térelemek szöge, távolságuk. Merőleges vetítés. Párhuzamos szelők tétele, középpontos hasonlóság, hasonlósági transzformációk síkban és térben. Hasonló alakzatok. Elemi tételek háromszögre és sokszögre. Euklideszi szerkesztés. Nevezetes szerkesztések. Kör és gömb (kölcsönös helyzet, szögük). Pont körre (gömbre) vonatkozó hatványa. Hatványvonal, hatványpont illetve hatványsík, hatványvonal, hatványpont. Geometriai feladatok algebrai megoldása. A geometriai szerkesztések és a szerkeszthetőség alapjai. Geometriai egyenlőtlenségek, szélsőérték-feladatok.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MTN134E Kredit: 4 Óraszám: 1 hetente