Fejezetek a matematikai logikából (lev. OT)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MTKLV044E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente