Fejezetek az analízisből 1. ea. (lev. OT)

Tanszék: Analízis Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MTKL121E Kredit: 5 Óraszám: 12 félévente