Válogatott fejezetek az algebrából ea. (lev. OT)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MTBL11E Kredit: 3 Óraszám: 8 félévente