Numerical Mathematics lec. (MSc)

Tanszék: Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

Tematika:
1. Számítások megbízhatósága 1.1 Megbízható számítások -- intervallum-aritmetika. 1.2 Lineáris egyenletrendszerek numerikus stabilitása. 1.3 QR-felbontás versus LU-felbontás. Francis-algoritmus sajátértékekre. 1.4 Moore-Penrose-inverz. 1.5. Romberg-integrál-formulák. 2. Nem-lineáris egyenletrendszerek 2.1 A Newton-iteráció konvergencia-problémái. 2.2 Komplex polinomok gyökei, meromorf függványek kritikus értékei. 3. Minimalizáció 3.1 STP-módszer, konvergencia stacionárius pontokhoz. 3.2 Gyökkeresés minimalizációval. Konjugált gradiens-módszer. 4. Splinok 4.1 Egy-változós spline-függvények és extremális tulajdonságaik. 4.2 Kettő- és többdimenziós racionális spline-függvények. 5. A számítások fizikai realizációi 5.1 Statisztikus hiba-analízis. 5.2 Kvantum-komputer, Shor-algoritmus.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MMNVEN22E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente