Fraktálok (MSc)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MMNV99E-00012 Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente