Neuronhálózatok és matematika (MSc)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MMNV99E-00009 Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente